MPD Groene Energie bestrijdt dat er te weinig hout is om een derde biomassacentrale te laten draaien in Ede. Het bedrijf noemt de conclusie van het onderzoek ‘Green Ede or Green Energy’ van Wageningse Studenten in opdracht van Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) onjuist. Zij laat dit weten in een artikel van de Edese krant van 7 februari.

De studenten concludeerden onder andere dat er maar 27.000 ton hout uit de Edese bossen is te halen. Dat is te weinig om in 2020 20.000 huishoudens in Ede van warmte te voorzien. Om een derde biomassacentrale, die eind 2018 operationeel moet zijn en nu gebouwd wordt aan de Knuttelweg, te laten draaien is 43.000 ton nodig. Momenteel wordt er 30.000 ton hout gebruikt voor de twee biomassacentrales in Ede. Ook stelt het onderzoek dat door de kap van de bossen de biodiversiteit wordt bedreigd.

 

MPD Groene Energie, moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede dat momenteel 15.000 huishoudens van warmte voorziet, weerspreekt bij monde van operationeel directeur Valentijn Kleijnen deze uitkomst. Over het verwachte tekort is hij stellig. “Er is zelfs een overschot. Er wordt hout getransporteerd naar het buitenland.” Zijn bedrijf haalt het hout ook niet alleen in Ede. “Er is geen harde grens. Er is niet alleen Ede’s hout, maar ook bijvoorbeeld uit Apeldoorn en Arnhem.”

MPD haalt in een uitgebreide reactie op haar website de Taskforce Duurzaamheid van het Bio-energiecluster Oost-Nederland aan. Die stelt dat er in Gelderland 160.000 ton biomassa beschikbaar is. Daarvan komt 24 procent uit landschap, 48 procent uit de bebouwde omgeving (o.a. knip – en snoeihout) en 28 procent uit bos.

Kleijnen zegt dat de biodiversiteit niet in het gedrang komt door de houtkap. “We verkrijgen enkel prunusoogst uit de Amerikaanse vogelkers. Dat is een woekerende exoot die de inlandse soorten overheerst. Rond de inlandse eik leven achthonderdvijftig organismen, rond de vogelkers tien. Dus de kap van de prunussen is juist beter voor de biodiversiteit.”

In het Edese Post-artikel over het onderzoek van de studenten staat een reactie van het Edes bedrijf dat het beoogd tekort aan warmte is aan te vullen met aardwarmte en restwarmte en andere vormen van biosmassa als gedroogd bladafval en dennennaalden. Kleijnen benadrukt dat er dus geen tekort is “Het is onze missie om de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te realiseren en te versnellen. Nederland is daarin het slechte jongetje van de klas. Wij kiezen niet alleen voor biomassa, maar voor een energiemix waarin we dus ook naar mogelijkheden voor restwarmte en aardwarmte kijken.”