BEON betreurt samen met de andere kernpartners van het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO-programma) het vertrek van Gedeputeerde Erik Lievers. Ze hopen samen dat de voortzetting en uitvoering van het NEO-programma hierdoor niet in gevaar komt. Ron van Gent van VNO-NCW, Mathijs Nijboer van Natuur en Milieu Overijssel en Rene Venendaal van BEON hebben samen met provincie, gemeenten en Enexis afgelopen jaar de regiegroep gevormd. Onder leiding van deze regiegroep is het nieuwe programma tot stand gekomen.

In een gezamenlijke persverklaring zeggen ze: “Wij respecteren het besluit van Erik Lievers en begrijpen dat dit niet eenvoudig geweest is. Wij hebben bewondering voor hoe het NEO-programma met ons als kernpartners in gang is gezet. Voor zoiets groots als een Energietransitie is veel moed nodig en die heeft Erik Lievers getoond. Het valt dan ook te betreuren dat hij op deze manier afscheid heeft moeten nemen. Wij vertrouwen er echter op dat de inhoud van het programma de ondersteuning krijgt die het verdient en wensen Provinciale Staten veel wijsheid toe bij de verdere besluitvorming.”

De provinciale Staten vergadert vanavond (1 februari) verder over het programma.

Het programma bestaat uit een mix van maatregelen. Zo is een ambitieus plan gemaakt voor besparing in woningen, gebouwen en industrie. Ook wordt stevig ingezet op zon en wind. Veel moet komen van lokale initiatieven. Tenslotte wordt ook ingezet op bio-energie. Anders blijkt het niet mogelijk om de 20% doelstelling te halen. Voorkeur blijft om zoveel mogelijk op lokale biomassastromen in te zetten die nog onbenut zijn. Belangrijk is dat het duurzaam is en dat het helpt de enorme vraag naar aardgas snel te verminderen.