Tobias Weide, Fachhochschule Munster, kan ingewikkelde zaken duidelijk uitleggen. En daar genoten de vakbroeders van het BEON cluster tijdens de bijeenkomst op donderdag 29 augustus j.l. over het thema ‘Vergisting’ enorm van. Weide ging uitgebreid in op de resultaten van zijn onderzoek naar speciale reactoren voor dunne mest waarin de verblijftijd kan worden teruggebracht tot enkele dagen. De reactoren blijven ondanks de hoge hydraulische belasting goed werken. Onderzocht is of de combinatie van een dergelijke reactor met een conventionele vergister niet kosten-effectiever is dan een conventionele vergister alleen. De speciale reactor zou dan alleen de dunne fractie voor zijn rekening nemen.

Nieuw onderzoek

Ook ging hij in op nieuw onderzoek waar biogas met hoge waterstofconcentratie wordt geproduceerd (meer dan 50%). Op dit onderzoek hoopt Tobias Weide te promoveren. Beide INTERREG projecten worden uitgevoerd samen met BEON.

Klik hier voor de presentatie van Tobias Weide.

Ook deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door het EFRO programma GO-Duurzaam. GO-Duurzaam is een samenwerking met Pioneering en ondersteunt innovaties voor de verduurzaming van de warmtevoorziening.