De provincie Overijssel blijft bio-energie hard steunen. Ook voor 2011 worden er weer subsidies ter beschikking gesteld voor haalbaarheidsstudies en investeringen. Maximale bijdragen zijn 20.000 euro per studie en 200.000 euro per investeringsproject. De provincie dekt 50% van de kosten, de andere helft moet van de initiatiefnemer komen. Een beetje eigen inbreng is dus, zoals altijd, gewenst. Verschil met voorgaande jaren is dat de regeling voor studies het hele jaar open is. Zolang de voorraad strekt, uiteraard. Voor de investeringssubsidie is de deadline 1 maart. Meer informatie over de regeling is te vinden op http://www.overijssel.nl/loket/loketverwijzing/productcatalogus/?PdcItmIdt=143060.