De nieuwe mestvergister bij varkenshouderij ’n Stol in Hoge Hexel kan draaien zonder gebruik te hoeven maken van de SDE-vergoeding. Dat werd door de gastheer vol trots verteld op de Open Dag op 1 september. Ongeveer 50 agrariërs en andere geïnteresseerden waren aanwezig.

De gasprijs die het gasbedrijf betaald, is hoog genoeg om de kosten te kunnen dekken. Daarnaast krijgt het bedrijf een extra vergoeding omdat het gas groen is. De kosten betreffen vooral kapitaalkosten. De investering heeft 1,5 miljoen euro gekost. Het Energiefonds Overijssel, dat dit jaar haar 10-jarig bestaan viert, heeft een belangrijk deel van de financiering verzorgd. En deze lening moet terugbetaald worden.

De vergister produceert 40 m3 groen gas per uur. Dit is genoeg voor het hele dorp. Met 13.500 ton mest per jaar blijkt dit al mogelijk te zijn. Naast eigen mest wordt mest van enkele buren meevergist. Geen co-substraat is nodig. Wel is het zaak om de mest zo vers mogelijk aan te voeren. Dat scheelt wel 12 m3 gas per ton. Mooi is verder de inzet van een warmtepomp: deze gebruikt de warmte van de varkensstal voor verwarming van de vergister.

Rene Cornelissen (CCS) ziet de mestvergister ook al belangrijk onderdeel voor stikstofreductie. Zijn bedrijf is mede-eigenaar van de installatie. De volgende stap zou het plaatsen van een stikstofstripper zijn. Hiermee zou door de vervanging van kunstmest de stikstofemissie sterk naar beneden gebracht kunnen worden.