HoSt gaat Microferm groen gas installaties bouwen bij een melkveehouder in Deurningen en een rosékalverenbedrijf in Vriezenveen in Overijssel. Vanaf september gaan de twee Microferms uit bedrijfseigen mest groen gas produceren en direct leveren op het aardgasnet. de eerste twee na Den Bommel (foto).

Beide Microferms gaan elk 40 Nm3 groen gas per uur produceren, voldoende voor het verwarmen van in totaal zo’n 400 Nederlandse huishoudens. het geproduceerde gas uit de koeienmest wordt vervolgens behandeld en opgewerkt tot groen gas met aardgaskwaliteit. dit hoogwaardige groen gas wordt geleverd op het lage druk net (LD-net). naas deze duurzame energiewinning uit mest wordt de uitstoot van methaan, een sterk broeikasgas, fors verminderd. HoSt zal 12 jaar lang voor het dagelijks goed functioneren van de installaties zorgen. Bijzonder van de biogas opwerkingsinstallatie is at maximaal warmte wordt teruggewonnen voor verwarmingen van de vergister. Aanvullende warmtevoorziening wordt gerealiseerd met een warmtepomp. Verder wordt de mest exportwaardig gemaakt. De Microferms worden gefinancierd door het Energiefonds Overijssel