Partners

Partners

Om de uitdagingen van de ingrijpende transitie en maatschappelijk debat rondom duurzame energie en biomassa in het bijzonder, met succes aan te gaan, is het essentieel te bouwen aan strategische verbindingen met andere maatschappelijke partijen. Hieronder een overzicht van de huidige betrekkingen.

Maatschappelijke partner Samenwerkingsgebied Programma

 

Provincie Overijssel

Duurzame energie en biobased productie Nieuwe Energie Overijssel
Provincie Gelderland Duurzame energie en biobased productie Gelders Energieakkoord

Regio Twente

 

Duurzame energie Twentse Energie Strategie
Pioneering Verduurzaming gebouwde omgeving

GO-Duurzaam, EFRO

VNO-NCW Verduurzaming bedrijven en bedrijventerreinen Nieuwe Energie Overijssel
Natuur en Milieu Overijssel Lokale initiatieven,

Taskforce,

Nieuwe Energie Overijssel

Staatsbosbeheer,
Probos

 

bosbeheer Taskforce
LTO Agrarische sector Deelnemer BEON

Cogas,

Enexis

 

Netwerkbedrijven Deelnemers BEON

Twente Milieu,

Twence

 

Afvalinzameling en verwerking (inclusief recycling) Deelnemers BEON

Kennisinstellingen Nederland: Universiteit Twente, Saxion

 

kennisontwikkeling Deelnemers BEON

Stichting Biomassa

 

Mestvergisting en – verwerking INTERREG,
GEA Biomassatafel
kiEMT Energie- en Milieusector Gelderland GEA Biomassatafel
     

Duitsland

 

   

Landbouwkamers Nedersaksen en NRW

 

Agrarische sector
Duitsland
INTERREG

Kennisinstellingen Duitsland: 3N Kompetenzzentrum, FHM

 

Kennisuitwisseling Duitsland INTERREG

Om de uitdagingen van de ingrijpende transitie en maatschappelijk debat rondom duurzame energie en biomassa in het bijzonder, met succes aan te gaan, is het essentieel te bouwen aan strategische verbindingen met andere maatschappelijke partijen. Hieronder een overzicht van de huidige betrekkingen.

Maatschappelijke partner Samenwerkingsgebied Programma

 

Provincie Overijssel

Duurzame energie en biobased productie Nieuwe Energie Overijssel
Provincie Gelderland Duurzame energie en biobased productie Gelders Energieakkoord

Regio Twente

 

Duurzame energie Twentse Energie Strategie
Pioneering Verduurzaming gebouwde omgeving

GO-Duurzaam, EFRO

VNO-NCW Verduurzaming bedrijven en bedrijventerreinen Nieuwe Energie Overijssel
Natuur en Milieu Overijssel Lokale initiatieven,

Taskforce,

Nieuwe Energie Overijssel

Staatsbosbeheer,
Probos

 

bosbeheer Taskforce
LTO Agrarische sector Deelnemer BEON

Cogas,

Enexis

 

Netwerkbedrijven Deelnemers BEON

Twente Milieu,

Twence

 

Afvalinzameling en verwerking (inclusief recycling) Deelnemers BEON

Kennisinstellingen Nederland: Universiteit Twente, Saxion

 

kennisontwikkeling Deelnemers BEON

Stichting Biomassa

 

Mestvergisting en – verwerking INTERREG,
GEA Biomassatafel
kiEMT Energie- en Milieusector Gelderland GEA Biomassatafel
     

Duitsland

 

   

Landbouwkamers Nedersaksen en NRW

 

Agrarische sector
Duitsland
INTERREG

Kennisinstellingen Duitsland: 3N Kompetenzzentrum, FHM

 

Kennisuitwisseling Duitsland INTERREG