Partners

Partners

Om de uitdagingen van de ingrijpende transitie en maatschappelijk debat rondom duurzame energie en biomassa in het bijzonder, met succes aan te gaan, is het essentieel te bouwen aan strategische verbindingen met andere maatschappelijke partijen. Hieronder een overzicht van de huidige betrekkingen.

Maatschappelijke partner Samenwerkingsgebied Programma

 

Provincie Overijssel

Duurzame energie en biobased productie Nieuwe Energie Overijssel
Provincie Gelderland Duurzame energie en biobased productie Gelders Energieakkoord

Regio Twente

 

Mestvergisting RES
West-Overijssel Duurzame energie Adviesraad RES
VNO-NCW Duurzame energie Adviesraad RES
Natuur en Milieu Overijssel Biogrondstoffen en duurzame energie

Taskforce Duurzaamheid

Adviesraad West-Overijssel

Staatsbosbeheer  bosbeheer Taskforce
LTO Agrarische sector Adviesraad West-Overijssel

Cogas,

Rendo

Enexis

 

Netwerkbedrijven Deelnemers/ samenwerkingspartner BEON

Reterra

Twence

 

Afvalinzameling en verwerking (inclusief recycling) Deelnemers BEON

Kennisinstellingen Nederland: Universiteit Twente, Saxion

 

kennisontwikkeling Deelnemers BEON

Stichting Biomassa

 

Mestvergisting en – verwerking Regionale samenwerkingspartner
kiEMT Energie- en Milieusector Gelderland Regionale samenwerkingspartner
     

Duitsland

 

   

Landbouwkamers Nedersaksen en NRW

 

Agrarische sector
Duitsland
INTERREG

Kennisinstellingen Duitsland: 3N Kompetenzzentrum, FHM

 

Kennisuitwisseling Duitsland INTERREG