Op 25 maart hebben BEON deelnemers en provincie van gedachten gewisseld over cascadering en BIC-ON. Martijn Vis gaf een inleiding over cascadering. Martijn Vis is projectleider van een Europees adviesproject op dit gebied.

Pieter Verberne gaf een presentatie over het bio-based initiatief BIC-ON, waar BEON actief aan probeert bij te dragen.

Voor presentaties, zie deelnemersvergadering maart 2015.