Dat bleek uit de goed bezochte mestbijeenkomst die het Centrum voor mestverwaarding op 18 januari organiseerde in Zwolle. Er is meer mest dan kan worden uitgereden. De plaatsingsruimte daalt met 80 miljoen kg stikstof. Aan de andere kant moet er nog steeds kunstmest bij voor voldoende nutrienten voor de groei van de gewassen. Want die mag niet achter blijven. Een deel van de oplossing schuilt in het omzetten van dierlijke mest in erkende kunstmestvervangers. Daar zijn mestverwaardingssystemen voor nodig, zoals bijvoorbeeld bij Twence en Groot Zevert zijn gerealiseerd. NCM ziet een potentieel voor RENURE van meer dan 100 miljoen kg N in 2026. Zelfs met dalende veestapel.

Mestvergisting kan een bijdrage leveren aan de oplossing als zij wordt slim gecombineerd wordt met stalaanpassingen en digestaatopwerking. Op de bijeenkomst lichtte Hans van der Boom van de Rabobank toe hoe de bank deze activiteiten ondersteund.

Presentaties
Ontwikkelingen Mestmarkt – Rembert van Noort NCM
Monomestvergisting of mestbewerking – Hans van der Boom Rabobank

Achtergrond informatie
position-diagram-mestvergisting-BEON
Info document mestvergisting en ammoniakreductie BEON
Rabobank treedt toe als deelnemer van BEON.