De energietransitie is op zichzelf al een grote uitdaging, maar kan niet los worden gezien van andere maatschappelijke opgaven zoals duurzame landbouw. De Universiteit Twente realiseert zich dit ter dege en heeft daarom een prachtig onderzoeksprogramma voorbereid: Regional Energy Transition as Systemic Integration (RETSI).

Belangrijke vragen zijn: Waar liggen de kansen om te integreren? Welke factoren hebben invloed op integratie? Hoe kunnen lokale en regionale overheden en bedrijven deze kansen benutten? In het RETSI project ontwikkelen onderzoekers van de Universiteit Twente samen met lokale en regionale partners een integraal perspectief op deze uitdagingen. We brengen de kansen en de bijbehorende actoren netwerken in kaart – zowel voor stedelijke als voor landelijke gebieden. Voor regionale en lokale actoren ontwerpen we handelingsperspectieven zodat ze kansen kunnen gaan benutten.

Het RETSI -project wordt gefinancierd vanuit het programma ‘Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)’, een unieke samenwerking tussen de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP-RES) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). RETSI richt zich binnen het MARET-programma op “De regionale energietransitie als systemische verandering: koppeling aan andere maatschappelijke opgaven” in de Provincie Overijssel. Dit tweejarige project loopt tot 31 juli 2022.

Vanuit BEON zijn betrokken: Biomass Technology Group (BTG), Brouwer Duurzame Energie Ontwikkeling, Ennatuurlijk, waterschap Vechtstromen, Saxion en de Universiteit Twente.