Op 14 oktober vindt de Bioenergiedag Oost Nederland plaats in Zwolle, met als thema “Kansen en toepassingen van hoogwaardige biobrandstoffen in Oost Nederland”.

Hoogwaardige biobrandstoffen maken het mogelijk om bioenergie in te zetten in bestaande energieinfrastructuur. Daarmee kunnen lokale duurzame energiedoelstellingen worden behaald met een geringe impact op de omgeving. Oost Nederland heeft een sterke positie op het gebied van hoogwaardige biobrandstoffen. Belangrijke ontwikkelingen doen zich voor op het gebied van GFT vergisting en groengasinvoeding, torrefactie en de productie en toepassing van pyrolyse-olie. Op de Bioenergiedag zullen sprekers ingaan op de belangrijkste mijlpalen die zijn behaald, de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van productie en toepassing en hun visie op de toekomst van hoogwaardige biobrandstoffen.

De Bioenergiedag richt zich op markt- en overheidspartijen die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige biobrandstoffen, die willen weten welke betekenis deze brandstoffen hebben bij de lokale inzet van duurzame energie en geïnteresseerd zijn in wat bedrijven en instellingen in Oost Nederland te bieden hebben op dit terrein.

Aan het eind van de dag zal een samenvatting gegeven worden van de presentaties en afgesloten worden met een borrel.

Voor programma en verdere details zie UITNODING BIOENERGIEDAG.

Datum

Tijd

Lokatie

Organisatie

Gastheer

Contact

          informatie

 

 

          aanmelding

Deelnemers

Toegang

14 oktober 2010

10.00  – 17.00 u

Provinciehuis Zwolle

Bioenergiecluster Oost Nederland

Provincie Overijssel

Frans Feil, coördinator@stichtingbeon.nl

Astrid Pap,  A.Pap-Schwieger@overijssel.nl

www.stichtingbeon.nl

info@stichtingbeon.nl

maximaal 150, snelle aanmelding daarom gewenst

gratis