Het BEON bestuur heeft besloten tot deelname aan het Gelders Energieakkoord. Ze is verheugd dat een biomassa tafel is ingericht waar partijen samenwerken voor een grotere en duurzame inzet van biomassa. Voor de ontwikkeling van de bio-economie en de bio-energie productie in Gelderland. Ze schrijft: “Wij begrijpen dat partijen binnen het Gelders Energieakkoord zich samen sterk willen inzetten op het lokaal realiseren van de energie- en klimaatdoelen in het Energieakkoord en van Parijs. Dit in brede samenwerking, openheid en dialoog. Hier sluiten we graag bij aan”.

De ondertekening zal plaatsvinden op donderdagavond 17 maart 2016 in Duiven.