Twence neemt de combivergister officieel in gebruik. Zij doet dit tijdens het grote feest op 22 oktober waarbij vier projecten worden afgerond waarop het afval- en energiebedrijf trots is:
– meer metalen uit bodemassen
– toepassing eigen CO2
– vergisting lastig verwerkbaar materiaal
– betere benutting van meer stortgas

Voor wat betreft de combi-vergister:

De combi-vergister op het terrein van Twence is door de Enschedese specialist in bio-energie- systemen HoSt ontwikkeld. Hierin kunnen naast reguliere vloeibare afvalstromen lastig verwerkbare biomassastromen worden vergist en zo nuttig worden gebruikt voor de productie van duurzame energie. Het gaat om een pilot installatie, er zijn in Nederland nog geen andere installaties die dit materiaal op deze wijze kunnen benutten.

De installatie bestaat uit een natte vergister en een droge vergister. Voor de natte vergisting wordt gebruikt gemaakt van bewezen technologie. De droger vergister is het nieuwe en innovatieve deel van de installatie. De natte vergister, die zorgt voor de noodzakelijke vergistingsbacteriën en de meest ideale temperatuur, is gekoppeld aan de droge vergister. In de droge vergister vindt de vergisting plaats van lastig te verwerken materiaal zoals grove en verontreinigde biomassa.

De verwachting is dat met de combi-vergister ca. 1,1 miljoen m3 biogas zal worden geproduceerd dat op de bestaande warmtekrachtkoppeling (gasmotoren) zal worden omgezet naar ca. 2.300 MWh groene stroom en ca. 2.300 MWh thermische energie. Deze stroom dekt de behoefte van circa 600 woningen en de warmte volstaat voor 150 huishoudens.

Voor de aandeelhouders van Twence kan dit een mooie oplossing bieden voor duurzame omzetting van het bermmaaisel, dat bij bermonderhoud in de gemeenten vrijkomt.