Onder auspiciën van BEON heeft de BTG Biomass Technology Group een biomassamodule ontwikkeld voor het CSMi beheerssysteem. Dit systeem wordt op dit moment ingevoerd door de grote bos- en natuurbeherende organisaties in Nederland en ook door diverse particuliere terreinbeheerders. Met de module wordt voor alle werkzaamheden een overzicht gegeven van de hoeveelheid biomassa die vrijkomt, waar dit vrijkomt, waar het naar toe moet en aan welke specificaties het dient te voldoen. Het Bosschap heeft aan de opdracht meebetaald en heeft samen met BEON partijen Bruins & Kwast en ketelleverancier Heat Plus kritisch meegedacht bij de realisatie. Partijen hebben de module al “droog” getest op het Buurserzand, een gebied van Natuurmonumenten waar al actief gewerkt wordt met CSMi.

Voor hun aanpak hebben partijen zich laten inspireren door Kreis Steinfurt (Duitsland), waar veel landschapsonderhoud al in kaart wordt gebracht en gebundeld. Ook in Nederland bestaat een groeiende vraag naar biomassa van constante kwaliteit. Het beschikbaar maken van de grondstof uit bos en landschap blijkt in de praktijk lastig. Zo komt hout versnipperd vrij verdeeld over veel terreinen en eigenaren. Ook heeft men te maken met verschillende tijdstippen waarop het hout vrij komt en met sterk uiteenlopende kwaliteit. Vraag en aanbod lopen niet synchroon. De vraag is jaarrond. Ketels vragen verder om brandstof met specifieke kwaliteit. Ten slotte, de kosten voor onderhoud kunnen vaak (nog) niet gedekt worden met de opbrengsten van biomassa. Dit terwijl goed onderhoud van het landschap noodzakelijk is.

Om de aanvoer van biomassa te verbeteren en beter aan te laten sluiten met de markt, is nu een speciale module ontworpen. Deze module gaat beheerders van terreinbeherende organisaties helpen om slimme keuzes te maken in de gezamenlijke oogst, verwerking en (lokale) afzet van biomassa. Door werken te bundelen kunnen kosten omlaag. Plan is om in 2014 het ontwerp verder te ontwikkelen voor praktisch gebruik.

De module zal aansluiten bij het CMSi. Dit staat voor Conservation Management System International (CMSi) en is het gezamenlijke beheersysteem dat in gebruik wordt genomen door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 12 Landschappen en andere terreinbeheerders voor het beheer van natuur en landschap, grond, gebouwen, recreatie en cultuurhistorie.

De ontwikkeling van de module is uitgevoerd met subsidie van de provincie Overijssel en onder auspiciën van het Bio-energie cluster Oost-Nederland (BEON). BEON is een samenwerkingsverband van 25 bedrijven en 2 kennisinstellingen in Oost-Nederland op het gebied van bio-energie. BTG, Bruins & Kwast en Heat Plus zijn deelnemer van BEON.