De nieuwe regering zal stevig inzetten op duurzame energie. Met een fonds van 35 miljard euro gaat ze extra investeren en wil ze gaan voldoen aan de afspraken van Parijs. Nog even de belangrijkste punten op een rij op het gebied van duurzame energie en biogrondstoffen:

    • Veel aandacht voor groen gas, duurzame warmtenetten en biobrandstoffen voor het verkeer. Ook aandacht voor energiebesparing en hybride warmtepompen.
    • Houtige biomassa wordt afgebouwd. Daarmee lijkt de nieuwe regering het SER-advies te volgen. Ze zal wel rekening houden met de kosten voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Deze mogen niet de pan uit rijzen. Daarom zal ze alternatieven promoten zoals aardwarmte en aquathermie. Ze wil geen hout meer van ver weg hebben. Alleen hout uit de EU wordt toegestaan.
    • De landbouw moet circulair worden. Stikstofuitstoot moet omlaag. Kunstmest moet worden vervangen worden door organische mest, dus van nutriënten uit mest. Inzet van biobased materialen zal worden bevorderd.
    • De coalitie wil meer zon op dak, en niet meer in het veld. Alleen bij multifunctioneel gebruik. Dit zal ongetwijfeld een stevig effect hebben op de RES-plannen.