CCS weer druk in de weer in Europa

Op 26 en 27 maart was de aftrap van het nieuwe project Bio Energy Farm II. Binnen dit project ligt de focus op vergisting op boerderijschaal, een trend die zich steeds meer doorzet in de intensievere veehouderij gebieden. CCS uit Deventer gaat samen met 12 andere organisaties uit zeven verschillende EU-landen een scan ontwikkelen waarmee een veehouder eenvoudig kan testen of vergisting rendabel is op zijn bedrijf. Uitgangspunt hierbij is een mestvergister waarbij alleen producten van het eigen bedrijf worden gebruikt. Over een half jaar hoopt CCS de eerste versie van de scan online te kunnen zetten. De doelstelling is om binnen drie jaar 700 veehouderij bedrijven in Europa te helpen bij het oriënteren op mestvergisting op de boerderij. Dit dient te resulteren in 190 kleine vergistertjes.