De Biomassatafel van het Gelders Energieakkoord (GEA) heeft de Biomassa 2030 notitie van de rijksoverheid als leidraad genomen voor de ontwikkeling van projecten. Dat heeft de Tafel op haar vergadering van 15 mei besloten. In deze notitie wordt de positieve bijdrage erkent van biomassa in het energie- en klimaatvraagstuk. Er bestaat een spanning tussen vraag en aanbod. Daarom is het belangrijk om actie te nemen en projecten te ontwikkelen die zich richten op:

a.      vergroten van aanbod van biomassa (als voorbeeld werd genoemd het invullen van het Actieplan Bos en Hout)
b.      promoten van de vraag naar duurzame biomassa
c.      toepassing duurzaamheidsnormen
d.      benutten van alle toepassingen van biomassa voor CO2 reductie (cascadering)
e.      innovatie en verdiencapaciteit (in lijn met onderzoeksagenda TKI-BBI)