Biomassa is vooral leuk! Dit was het centrale thema op het boeiende biomassa-evenement dat op 13 juni in Lunteren plaats vond. Ruim honderd enthousiaste partijen waren deze middag bij elkaar gekomen in congrescentrum De Werelt, om ideeën uit te wisselen over de wijze waarop biomassa beter benut kan worden.

Biomassa is vooral leuk!

Jeannet van Rijsoort, Programmaleider Biobased Economy, opende namens de provincie Gelderland met de stelling dat biomassa vooral leuk kan zijn. Gelderland stimuleert een circulaire economie en wil hiermee de hoeveelheid grondstof die nu in de provincie gebruikt wordt gehalveerd zien in 2030. De inzet van fossiele brandstoffen moet sterk omlaag. In deze ambitie speelt biomassa een belangrijke rol. Belangrijk is dat bij biomassa alle fracties zo benut worden, dat de business case verbetert en een zo positief mogelijke klimaatimpact wordt bereikt.

Verrijkende voorbeelden

Sprekers konden deze middag gelijk prachtige voorbeelden laten zien, zoals het voorbeeld van hergebruik van maaisel. Maaien is nu eenmaal nodig om gronden schraal te houden. Wim Bles, procesmanager biomassa bij Staatsbosbeheer, kijkt voortdurend naar mogelijkheden om waardevolle producten van natuurgras te maken.

Ook Rijkswaterstaat weet hier alles van. Mireille Gőtz, businessunitmanager Natuurlijk Kapitaal, liet fraaie voorbeelden zien voor toepassingen van biomassa, zoals biobased kilometerpaaltjes. Als je ook nog van rioolslib wat leuks kunt maken, dan ben je koning.

Coert Petri, Waterschap Rijn en IJssel, liet zien dat door bacteriën een stof gemaakt kan worden, Kaumera, dat kan dienen als coating. Een fabriek is nu in aanbouw in Zutphen. En hoe kun je kunstmest vervangen? Dat is een hele opgave. Maar volgens Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting bv, kan het. Je hebt er wel een geniaal concept voor nodig. Uit de dunne fractie van mest kunnen mineralen gewonnen worden die daarvoor nodig zijn. Op proefvelden laten de initiatiefnemers de positieve effecten zien van de zogeheten ‘Groene Weide Meststof’. Een mooi voorbeeld van circulaire economie en duurzame landbouw in de Achterhoek.

Levendige marktvloer

Opvallend was het aantal jonge ondernemers op de marktvloer. Aanstormende talenten lieten  hier hun producten en vindingen zien. Het jonge bedrijf Omlab biedt faciliteiten voor het maken van biobased producten. Ontwerp je iets voor nu, voor de lange duur of voor de vuilnisbelt? Als maker kun je letterlijk het verschil maken door toekomstgerichte materiaalkeuze, productie én aanpak.

MPD Groene Energie heeft een aantal dochterbedrijven opgericht om lokaal de energietransitie te versnellen. Zij laten liet zien hoe je in een paar jaar tijd meters kunt maken in de energietransitie en reststromen uit landschapsonderhoud in kunt inzetten voor duurzame energie. En een paar meter verderop toont de Gelderse Natuur en Milieufederatie voorbeelden van hoogwaardige inzet van hout. Dit is nog maar een kleine greep uit de veelvoud aan marktdeelnemers met klinkende namen zoals Better be Green, Vet & Lazy, Cellulon en Plantics.

Prachtige pitches

Een van de onderdelen op deze middag waren de duurzame pitches. De deelnemers kregen exact vier minuten om hun product aan te prijzen. Met soepele hand leidde Arie Hooimeijer, directeur van het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK), het publiek door deze pitchsessie heen. “Hennep verdient meer kans,” opende Michiel Adriaanse, programma coördinator Fibre Raw Materials bij Bumaga. “Machtig mooi hoe je werkelijk alle fracties kunt benutten van deze veelzijdige plant voor het produceren van mooie producten, zoals medicinale olie.”

Klaas Jan Swager, hoofd marketing & innovatie bij houtbedrijf Foreco in Dalfsen, liet zien dat je, met een fractie uit van gewoon hout hardhout, pyrolyse olie kunt maken. De olie wordt in Hengelo geproduceerd uit hout en tot nu toe vooral toegepast voor energie in een zuivelbedrijf in de Achterhoek. Foreco wil het product als’ Flora Wood’ binnenkort op de markt brengen, een mooi voorbeeld van de stap van bio-energie naar hoogwaardige toepassing.

Veel voorbeelden volgden nog in de sessie. Het publiek kon daarbij de verhalen passend optekenen op de kladblokken van Rijkswaterstaat, welke gemaakt zijn van papier van reststromen. Daarnaast kon men actief meedenken met de plannen voor reststromen uit de bierproductie, bio-kerosine en een robuuste biomassarotonde. De sessie kam echt goed op stoom toen men mee kon denken over suikervrije fudge en gebruik van schapenvachten van echte heideschapen.

Dromen

Dat biomassa veel leuker is, dan men zou denken, liet ook voorzitter Hayo Canter Cremers van de GEA Biomassatafel weten. Hij nam in zijn afsluiting  de zaal mee in zijn mooie dromen, die we allemaal mogen hebben. Veel van deze dromen uit een nieuwe wereld was al zichtbaar op het Biomassa-event. De bijeenkomst was georganiseerd door de provincie Gelderland en de samenwerkende clusterorganisaties KCPK, de stichting Biomassa en het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON). Deze partijen kunnen met recht terugzien op een zeer geslaagde bijeenkomst. Biomassa heeft in Gelderland weer glans gekregen.

Meer inspiratie over dit onderwerp: