De combivergister ontwikkeld door HoSt wordt binnenkort gebouwd op het terrein van Twence aan de Boeldershoek in Hengelo. De TC Tubantia besteedde op zaterdag 14 april 2012 aandacht aan deze innovatieve ontwikkeling.

Energie uit kliekjes en bermgras

Het bedrijfsleven wordt steeds inventiever om afval om te toveren in energie. HoSt uit Enschede heeft een techniek bedacht, waarmee bermgras en etenskliekjes een bijzonder een-tweetje vormen.

Nederland laat nog heel veel energiebronnen onbenut, weet Tjeerd Smit, projectontwikkelaar van de nieuwe combivergister van HoSt. “Bermgras bijvoorbeeld wordt meestal gecomposteerd zonder dat de energie die erin zit, ten volle wordt benut. Dat komt doordat er in het afgemaaide gras veel grovere delen zitten, zoals stenen hout en plastic, die verstorend werken op het vergistingsproces.”

Smit en collega’s hebben een techniek ontwikkeld om de vergisting van dat bermgras toch mogelijk te maken door die grove biomassa te voeden met warmte (op 40 graden) en vergistingsbacteriën. Die worden rechtstreeks uit een vergistinginstallatie gepompt waarin ‘natte massa’ als putvetten en zuiveringsslib worden verwerkt. Die brengen dus de vergisting van het bermgras versneld op gang. Het vrijkomende biogas wordt dan toegevoegd aan het gas in de grotere navergister van de natte massa. Dat biogas wordt dan in een warmtekrachtinstallatie omgezet in warmte en elektriciteit. Het restmateriaal kan dan geschift worden op grotere delen en worden gecomposteerd.

Zo kan HoSt energie halen uit materiaal dat anders rechtstreeks tot compost verwerkt wordt, namelijk 200 kWh stroom per duizend kilo invoer. De proefinstallatie die nu wordt gebouwd bestaat uit een container voor grove massa, die 2000 ton materiaal per jaar kan verwerken, bij een vergister die 9000 ton natte biomassa per jaar verwerkt. Een cyclus om biogas uit dat materiaal te halen duurt tien tot vijftien dagen. Dan gaat er weer een nieuwe voorraad in de container. Bij de installatie zoals Twence die aanschaft, kunnen zes van die containers voor grovere biomassa worden geplaatst.

De bouw van de installatie op de Boeldershoek bij Twence gaat ongeveer een halfjaar duren. Eerst wordt begonnen met de bouw en het draaien van de ‘natte lijn’ want die moet eerst 100 procent betrouwbaar draaien. Pas daarna wordt de container voor de grove biomassa gestart. “Want als de installatie dan niet optimaal draait, weet je in ieder geval waar het aan ligt”, aldus Smit.

Volgens projectleider Rolf Nijboer van Twence is er zowel voldoende aanvoer als afzet (aan Enexis, stadsverwarming Marssteden en Akzo) voor de installatie, die 1,75 miljoen euro kost. Voor de ontwikkeling ervan heeft de provincie een investeringssubsidie verstrekt.

Smit van HoSt ziet in Nederland een grote markt voor deze nieuwe techniek waarop deels octrooi rust. “Er wordt nog te weinig aan bio-energie gewonnen. Zelfs middelgrote gemeenten zouden zo’n installatie mogelijk rendabel kunnen inzetten. Export is ook een optie, maar mijn collega’s zitten al de hele week in landen als Roemenië, Engeland en Letland en het zou mooi zijn als je dichter bij huis ook eens wat van die vergisters kunt verkopen.” Smit verwacht dat het nog zeker een jaar zal duren voor de pilot bij Twence zover is uitontwikkeld dat HoSt er seriematig mee op de markt kan komen.

Bron: TC Tubantia, zaterdag 14 april 2012

Op de website van TCTubantia is een animatie van de nieuwe vergister te bekijken.