BIOZE

BIOZE-project

In het BIOZE-INTERREG project werken – onder leiding van het energieagentschap AILE uit Bretagne -, Franse, Zweedse, Duitse en Nederlandse partijen samen. Doel is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen voor lokale overheden.

  • Bio-energie informatie in Duitsland, Frankrijk en Zeden
  • Digitale tools om bio-energie in te plannen
  • Informatie over de rol en positie van stakeholders
  • FAQ over biogas en houtgebruik voor energie en materialen.

Belangrijke links

Duitse gemeente Lathen verduurzaamt gezamenlijk warmtevoorziening, BIOZE-team onder de indruk
Planningstool en FAQ bio-energie genieten internationale belangstelling
Verslag BIOZE-workshop over biogashubs
Verslag Nieuwe Energiedag/ BIOZE-workshop Groen Gas
FAQ Biogas 
FAQ duurzame warmte uit biomassa