Op 8 april waren er meer dan 200 ondernemers te gast bij het Hoftheater in Raalte, waar de Rabobank in samenwerking met BEON een bijeenkomst organiseerde voor de productie van groengas.

Jenneke Palland opende de sessie en loodste aanwezigen soepel door het programma. Vervolgens namen Frans Feil (BEON), Hans van den Boom (Rabobank), Ferdinand Borsje (Cogas), Willem Dubbelman (Energiefonds) en agrarisch ondernemer Arjan Stokman de aanwezigen mee in de uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van monomestvergisting.

Er werd in de discussie vooral gepleit voor meer flexibiliteit. Vooral door Hans van den Boom. Voor een initiatiefnemer is dat belangrijk, maar ook voor de financier. Een systeem moet ook kunnen doordraaien bij verandering van beleid. Of als een boer wil stoppen. Dan moet door anderen mest kunnen worden aangevoerd. Een vergunning moet dit mogelijk maken.

Aansluitend konden ondernemers kiezen uit workshops over biogashubs, buurtvergisters en regionale vergisters door respectievelijk René Cornelissen (CCS), Sietse Draaijer (ReFerm/ HoSt) en Arno Brandwagt (Twence). Er werd afgesloten met een kennismarkt van de aanwezige aanbieders en natuurlijk een geslaagde netwerkborrel.

Energieleveranciers kennen vanaf 2026 een bijmengverplichting. In 2030 zal zo’n 20% van het geleverde gas aan de gebouwde omgeving groengas moeten zijn. De agrarische sector kan hierin een belangrijke bijdrage leveren, daarnaast leidt het tot een reductie van de stikstof- en methaanuitstoot van veehouderijen.

Sfeervideo

Een prachtige sfeervideo is gemaakt van het event. Deze is hier te zien samen met een mooi verslag van de dag.

Presentaties

Hieronder de presentaties die gehouden zijn tijdens de plenaire sessie en de workshops van de kennissessie over mestvergisting en groen gas die de Rabobank op 8 april heeft gehouden samen met BEON.

Inleiding mestvergisting Frans Feil (BEON)
Presentatie mestvergisting Hans van den Boom (Rabobank)

Presentatie Biogashub Rene Cornelissen (CCS)
Presentatie Buurtvergister Sietse Draaijer (Referm – HoSt)
Presentatie Regionale vergister Arno Brandwagt (Twence)

 

Zie ook:

FAQ Vergistingsinstallaties BEON
Position diagram mestvergisting BEON
Rabobank Agrofood Visie Kring Twente-Achterhoek