Vergisting van lastige biomassa begint steeds interessanter te worden. Technieken zijn ontwikkeld om vergistbaar materiaal te ontsluiten en om te zetten in biogas. Systemen zijn bedacht om de productie op te voeren en om een waardevolle bestemming te geven aan het digestaat. Dit alles is ook hard nodig. Biomassa wordt duur en conventionele vergisters hebben het financieel uiterst moeilijk.

Op 20 juni kwamen deelnemers van het Bioenergiecluster Oost-Nederland in Almelo bijeen om te horen hoe Twence samen met HoSt bezig is met het ontwikkelen en uitproberen van een systeem met een combinatie vergister voor putvet en bermgras. De actieve bacteriën uit de putvetvergister worden ingezet om het bermgras te vergisten. Het biogas kan meegestookt worden in de WKK motor die bij de GFT vergister staat.

Ook het Waterschap heeft mooie plannen. Hier wordt slib onder hoge druk gehydrolyseerd waardoor vergistbaar materiaal wordt ontsloten. Het levert 50% meer energie op en het vermindert de hoeveel slib dat moet worden afgevoerd met 40%! Dubbel voordeel voor hetzelfde geld.

Ook huidige vergisters kunnen een boost krijgen. Dat vertelde Jan van der Broek van Byosis. Met speciale procesunits weet hij dezelfde biogasproductie te krijgen in veel minder tijd. Bestaande vergisters leveren zo meer biogas. Nieuwe kunnen het met minder vergistingsvolume doen.

Download de presentaties vanaf onze downloadsectie.