Dit was een breed gedragen conclusie op de eerste Nederland – NRW energieconferentie in Heerlen van 10-11 september. Twee dagen lang troffen partijen uit Nord Rhein Westfalen en Nederland elkaar in Heerlen om kennis en contacten uit te wisselen op energiegebied. Beide landen waren goed vertegenwoordigd met bestuurders, ambtenaren, wetenschappers en bedrijfsmensen. Duitsland houdt de spurt op duurzame energie erin, praktijkervaring en biomassaonderzoek versterkt elkaar. Toch blijft samenwerking moeizaam. Als Heerlen teveel stroom heeft, kan het alleen via Groningen naar de Ruhrgebied. En waar een programma bestaat om samenwerking te stimuleren (INTERREG), daar wordt dit geteisterd door bureaucratie. Maar de noodzaak is hoog, uitwisseling van kennis en contacten blijft nodig en beide landen gaan er iets aan doen. De conferentie was in ieder geval boven verwachting leuk, levendig en informatief. Een duw in de rug ook voor onze eigen lokale samen­werking over de grens.