Op donderdag 25 juni hebben zo’n 15 BEON-bedrijven overlegd hoe ze kunnen helpen de uitvoering van het warmteplan Twente te versnellen. Robbert Cornelissen van netbeheerder Coteq lichtte uitgebreid het plan toe. Hij was verantwoordelijk voor de totstandkoming ervan. Het plan voorziet in een stevige inzet van biomassa (direct en indirect via restwarmte en warmtenetten). Ook via mestvergisting en groen gas invoeding moet een stevige bijdrage worden geleverd.

Informatie

Presentatie Warmteplan Twente door Robbert Cornelissen (Coteq)
Regionale Energiestrategie Twente
Twente streeft naar duurzame warmteregio
Gas uit koeienmest: ‘Twente moet voorbeeld worden voor Nederland’
Voorbeeldprojecten energie uit biomassa
Noord Oost-Twente gaat voor mestvergisting

De bijeenkomst was digitaal en is mede mogelijk gemaakt dankzij GO-Duurzaam (samenwerking met Pioneering) en een bijdrage vanuit OP-Oost EFRO.