“Een vergister werkt net zoals een koe” zei Han Jansen bij de workshop Grasvergisting op 28 januari in Zwolle. “Een koe geeft ook minder melk als je hem slecht te eten geeft. Een vergister produceert ook minder biogas als er slechte producten in gaan. Daarom is het belangrijk om gras van goede kwaliteit toe te voegen. Dit wordt alleen behaald als je begint met schoon gras, op de juiste manier oogst, inkuilt, verwerkt en toevoegt aan de vergister.” Deze ervaring heeft Jansen Wijhe in de afgelopen twee jaren opgedaan in Groningen met co-vergisting van natuurgras.

Deze workshop werd georganiseerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), de nieuwe dynamische naam van Agentschap NL. Een 40-tal mensen waren hierbij aanwezig. De ervaren expert Arjen Brinkmann leidde de workshop. Ingegaan werd op de kansen en stand van zaken ten aanzien van grasvergisting. Vooral werd gericht op berm- en natuurgrassen. Naast covergisting ook volop aandacht voor grasverwerking in GFT-vergisters en de combi-vergister van HoSt bij Twence. De bouw is af en het gras kan er in.