BEON-deelnemers zijn een nieuwe gedragscode overeengekomen. Het is een actualisering van de oude. Wat blijft en nogmaals wordt benadrukt is dat alle bio-energieprojecten, groot en klein, schoon en duurzaam moeten zijn. Biomassa is momenteel de grootste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Om onze energie- en materialenhuishouding in de komende decennia te verduurzamen en meer circulair te maken, zal de inzet van biomassa moeten groeien. Dat geldt voor de productie van materialen en chemicaliën en van energie.

SER-advies

In de nieuwe gedragscode wordt rekening gehouden met de adviezen van de SER over hoogwaardige inzet van biogrondstoffen. De kracht van biomassa is dat het voor veel toepassingen ingezet kan worden. Het gaat om belangrijke keuzes. De grondstof is uiteindelijk ook schaars. De sector zal steeds overwegen hoe een nieuw project past in een steeds verder verduurzamende toekomst.

Biomassa van duurzame herkomst

Biomassa moet duurzaam zijn gewonnen, de biodiversiteit dient beschermd te worden, bosarealen mogen niet afnemen en CO2-emissies moeten stevig verminderen. Over de hele keten moet dit met ten minste 70% zijn. Hierbij wordt ook de uitstoot tijdens transport meegerekend. Voor grote biomassavolumes zijn deelnemers bereid om de duurzaamheid aan te tonen door externe certificering met een NTA8080-cetificaat of vergelijkbaar. Voor kleine volumes wordt de duurzaamheid aangetoond door open te zijn over de herkomst.

Goed noaberschap

BEON-deelnemers treden als goede noaber op: emissies worden zoveel mogelijk beperkt en de omgeving wordt actief betrokken bij het ontwerp van nieuwe projecten.

Aangeboden aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Overijssel

Op 15 oktober heeft BEON-coördinator Frans Feil de gedragscode aangeboden aan de leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Overijssel: de heren Tijs de Bree en Luuk Folkerts. Beide heren houden zich, elk vanuit hun eigen positie, sterk bezig met energie en duurzaamheid.

Geschiedenis

Enige jaren geleden had BEON al een Mission Statement opgesteld, de eerste gedragscode. Besprekingen op het Nationaal Warmtecongres vorig jaar waren aanleiding voor BEON om samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie te werken aan een nationale handleiding voor brancheorganisaties. Deze is onlangs uitgekomen, Hierin zijn de laatste inzichten ten aanzien van duurzaamheid meegenomen.

De nieuwe gedragscode is op basis van de genoemde NVDE-handleiding opgesteld door de Taskforce Duurzaamheid van BEON en met algemene stemmen vastgesteld op de deelnemersvergadering van 22 september. De volledige gedragscode is te lezen op de BEON-website.