Dit blijkt uit een recent bosbericht van Probos. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is door velen hard gewerkt om het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt te vergroten. En niet zonder resultaat. Het blijkt dat het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout ruim 80% bedraagt voor gezaagd hout en plaatmateriaal. Een enorme groei ten opzichte van de situatie in 2005.