Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van bio-energie in Oost-Nederland. Dat bleek 3 november jl. op de goed bezochte Bio-energiedag Oost-Nederland. Aan daadkracht geen gebrek, zo viel op te merken in het provinciehuis te Zwolle, en aan plannen ook niet. Veel aandacht daarom voor het energiefonds van de provincie Overijssel die deze plannen mogelijk moet maken. Binnen het fonds zal 150 miljoen beschikbaar komen voor investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa. Het bedrijfsleven reageerde uiterst enthousiast op de plannen. “De provincie stelt ontzettend veel middelen ter beschikking, dat is uniek in Nederland, we moeten nu als bedrijven aan de slag en initiatieven gaan ontwikkelen”, aldus voorzitter Nico Schiphorst van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.

Gedeputeerde Rietkerk, provincie Overijssel, was lovend over de samenwerking met het bedrijfsleven en is blij met de nieuwe afspraken die de provincie heeft kunnen maken met het Bio-energiecluster Oost-Nederland. Op feestelijke wijze werd het nieuwe convenant getekend (zie foto). Het convenant roept het bedrijfsleven op om nieuwe projecten rond bio-energie te realiseren. De provincie verplicht zich in hetzelfde convenant tot het creëren van een gezond investeringsklimaat voor bio-energie en draagt financieel bij aan het cluster.

ondertekening convenant thumb

Opnieuw 3 jaar samenwerken: Gedeputeerde Rietkerk en voorzitter Schiphorst tekenen

Uiteraard was er op de Bio-energiedag veel aandacht voor groen gas, een speerpunt in het Overijssels provinciebeleid. Want de grondstoffen voor bio-energie: mest en veel ander organisch materiaal, is groots beschikbaar in Oost-Nederland. Afvalbedrijven Attero en Twence zijn al druk bezig met het halen van groen gas uit groente, fruit en tuinafval. In Wijster wordt het gas opgewerkt tot aardgaskwaliteit en in Hengelo wordt er groene stroom en duurzame warmte mee geproduceerd. Bio- en groengas moet handig vervoerd kunnen worden van de boerderij naar de gebruiker. Hiervoor zijn gas netwerken nodig. In Salland is Overijssel in samenwerking met o.a. Enexis gestart met een pilot rond een groen gas netwerk: Groen Gas Hub Salland. Deze pilot is uniek voor Nederland en richt zich op de kleine agrarische producent van biogas uit mest.

Henk Kwast van Bruins & Kwast Biomass Management BV, zag nog veel hobbels op de weg als het gaat over het gebruik van snoeihout voor de productie van nieuwe energie. Bos en landschapbeheerders worden nog onvoldoende geprikkeld om het snoeihout als brandstof beschikbaar te stellen. Vooral de aanduiding ‘afval’ en de daaraan gerelateerde emissie-regelgeving zit groei in de weg. “Maar de prijzen worden wel beter. Vooral nu Duitsland hard aan onze biomassa begint te trekken, komt de markt op gang.”

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is een cluster van 26 bedrijven en instellingen dat ten doel heeft om bio-energie in Oost-Nederland te bevorderen. Het is opgericht in 2008 en zet zich in voor meer bio-energie gebruik en meer technologieontwikkeling op het gebied van bio-energie.

Contact
Frans Feil
Coordinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
053 – 486 1195 / 06 – 5112 1817
coordinator@stichtingbeon.nl

Nieuwe energie
Provincie Overijssel, gemeenten en bedrijfsleven willen in 2020 gezamenlijk 20% nieuwe energie uit biomassa, bodem, wind en zon halen. Zo wordt Overijssel onafhankelijker van fossiele energie (olie en aardgas) en wordt de CO2 uitstoot gereduceerd. Beiden zijn noodzakelijk om op lange termijn efficiënter te ondernemen, goedkoper te wonen, slimmer te werken en gezonder te leven. Energie besparen in eigen huis of bedrijfspand draagt bij aan onze energie onafhankelijkheid in 2020. Want hoe minder we verbruiken hoe meer nieuwe energie beschikbaar is en hoe aantrekkelijker de prijs. Nieuwe Energie uit biomassa draagt voor 50% bij aan het behalen van de doelstelling in 2020.