Bezoekers kregen een mooi veelzijdig pallet aan mogelijkheden te horen op de workshop over mest op 28 maart op proefboerderij De Marke in de Achterhoek. Van vergezichten tot aan de hemel tot koele financiële berekeningen van de Rabobank. Maar kansen zijn er en dat wilde mevrouw Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland graag extra benadrukken. Fosfor terugwinnen moet kunnen, volgens Wageningen expert Schoumans. Alles terugwinnen wordt duur, maar een beetje moet haalbaar zijn. Hij wil nu bij Groot Zevert een proefinstallatie bouwen om dit aan te tonen.

Om water in Nederland schoon te krijgen, mag er niet meer zoveel fosfaat en stikstof op de akkers. Meer mest moet de landbouwsector uit of omgezet worden in kunstmest. Dat is het nieuwe mestbeleid. Harm Smit van EZ ging hier uitvoerig op in. Hans van den Boom van de Rabo is goed in rekenen. Echte mestverwerking kost meer dan wordt beloofd in allerlei voorstellen die hij ziet. Hij is niet optimistisch over mestvergisting. Hij heeft teveel ellende gezien. Alleen mest zou te duur zijn en alleen voor warmteproductie, en voor meer dan 5 miljoen m3 per jaar groen gas productie, is vergisting lonend. Voor de grootschalige mestverwerking voor het indammen van de mineralenstroom ziet hij meer perspectief in oplossingen zonder vergisting.

Gelukkig positieve verhalen van Carel de Vries en Wilbert Menkveld. De eerste over de Vruchtbare Kringloop en de ander over het Geniaal Proces. Dat heeft in ieder geval zijn naam mee. Met DAF en NK scheiding heb je zo schoon water. Dat kan zo de sloot in. Nijhuis Water Technology heeft een consortium dat het onderzoek uitvoert. Proof of principle is er al.

Het BIC-ON cluster gaat het helemaal maken. In ieder geval als het aan Paul Bleumink ligt. Vol enthousiasme vertelde hij over het nieuwe initiatief en sloot daarmee de mooie middag af op het Gelderse platteland. Mest stinkt niet.