BEON en Pioneering willen blijven samenwerken. Dit was de belangrijkste conclusie van de afrondende GO-Duurzaam bijeenkomst die op 28 oktober was georganiseerd. Binnenkort loopt dit programma af. Onder dit programma – dat mogelijk was gemaakt door het Europese EFRO-programma – zijn de twee samenwerkingsverbanden nader tot elkaar gekomen. Sinds 2017 zijn jaarlijks gezamenlijke bijeenkomsten gehouden. De expertisevelden vullen elkaar goed aan, zo wordt gevoeld. Bedrijven uit het innovatieve bouwcluster zijn vooral sterk in energieinstallaties – zoals warmtepompen – en het terugdringen van de warmtevraag. Een vermindering van 30-50% moet mogelijk zijn, vooral door betere isolatie van de woningen. Bij BEON – het samenwerkingsverband voor biogrondstoffen en duurzame energie – is vooral expertise in de levering van duurzame warmte en duurzaam gas (biogas/groen gas). In het totaal hebben zo’n 80 bedrijven meegedaan aan het programma en zijn zo’n 20 product-markt combinaties mede dankzij het programma tot stand gebracht of in de markt gezet.

Samen willen de samenwerkingsverbanden kennis blijven delen en gezamenlijk optreden om – vanuit de praktijk – provincie en RES-regio’s Twente en West-Overijssel, gemeenten en wijken te helpen bij het aanbieden van integrale duurzame warmteoplossingen. BEON en Pioneering willen daarvoor de zogeheten werkplaatsen benutten die de provincie met de RES-regio’s aan het inrichten is.

Een belangrijk speerpunt wordt het inzetten van een slimme mix aan warmtebronnen om op betaalbare wijze zowel de basislast als de pieklast goed op te vangen. Met deze mix kan – met stevige energiebesparing – de warmtevraag verduurzaamd worden. Onder GO-Duurzaam is veel ervaring opgedaan met een gebiedsgerichte aanpak, zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw.

Met een bezoek aan de innovatieve pyrolyse-olie gestookte verwarmingsinstallatie van BTG werd de bijeenkomst afgesloten. De twee samenwerkingsverbanden kijken terug op een periode van goede samenwerking en beseffen dat er nog grote uitdagingen voor hen liggen. Samen gaan ze daar – schouder aan schouder – graag mee aan de slag.

Download: Presentatie: afronding en vervolg GO-Duurzaam