De zoutproductie van Nouryon in Hengelo wordt verder verduurzaamd door levering van duurzame stoom uit de biomassa-energiecentrale van Twence. Deze samenwerking levert een belangrijke bijdrage aan de Overijsselse doelstellingen. Hierdoor kan Nouryon jaarlijks ca 50.000 ton CO2 besparen, vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 400 miljoen autokilometers.

De afspraken die Nouryon en Twence maken leveren een grote bijdrage aan de doelstellingen van het Programma Nieuwe Energie Overijssel. Waarin er in alliantievorm wordt gewerkt aan 20% nieuwe energie in 2023 en een energieneutraal Overijssel in 2050. De overeenkomst tussen de twee bedrijven levert een besparing van het aardgasgebruik op én een toename van bio-energie van ruim 1 PJ. Twence laat met deze overeenkomst opnieuw zien dat zij een stevige rol pakt in de energietransitie. Een unieke samenwerking in Overijssel!

Volledig groene stoom

Twence levert sinds 2011 stoom vanuit haar afvalenergiecentrale via een pijpleiding aan Nouryon in Hengelo. Deze stoom, die wordt gebruikt voor de indamping van pekel voor de zoutproductie, wordt voor ruim de helft als duurzaam aangemerkt vanwege het biogene gehalte in restafval. Sinds de ingebruikname van de vernieuwde biomassa-energiecentrale kan Twence ook volledig groen opgewekte stoom leveren.

Belangrijke stap

Door te kiezen voor duurzame restwarmte zet Nouryon, als een van de grootste CO2 producenten in Nederland, een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van haar bedrijfsprocessen. Jaarlijks bespaart Nouryon hierdoor 60 tot 80 miljoen kubieke meter aardgas, gelijk aan het gemiddelde verbruik circa 33-45 duizend huishoudens.

Leveren aan Enschede

Warmte uit de biomassacentrale van Twence wordt ook geleverd aan het stadverwarmingsnet in Enschede en de stoom is beschikbaar voor bedrijven in de omgeving met een grote warmte- of koudevraag. De energie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor koeling, verwarming van gebouwen, of proceswarmte voor industrie. Lees meer over de restwarmte van Twence.