De wijk Nijverheid in Hengelo is geselecteerd als locatie voor Aardgasvrije Wijken. Dat betekent dat de 100 jaar oude wijk aardgasvrij gemaakt gaat worden en daar een forse bijdrage van het Rijk voor krijgt. 75 wijken in Nederland probeerden in aanmerking te komen voor de regeling. Slechts 25 aanvragen zijn gehonoreerd waarvan Hengelo de enige in Overijssel is. De ingediende subsidieaanvraag bedraagt 4,25 miljoen euro. De toekenning van deze aanvraag is een flinke impuls voor Hengelo. Het wordt hierdoor voor bewoners een stuk aantrekkelijker gemaakt om over te stappen naar een alternatief voor aardgas.

Eerste ‘op aardgas aangesloten’ wijk

Opvallend is dat de Nijverheid de eerste Hengelose buurt is die ooit op het aardgasnet is aangesloten. Nu, inmiddels 100 jaar na het ontstaan van de wijk, is het de eerste Hengelose buurt die op een alternatieve manier verwarmd gaat worden. Welbions gaat de komende jaren groot onderhoud plegen aan de woningen. Ook worden riolering en wegen gerenoveerd. De openbare verlichting wordt vervangen en de groenvoorziening wordt tegen het licht gehouden. Een goed moment dus om de wensen rond aardgasvrij door te voeren. Ook particuliere woningen in deze wijk profiteren hiervan.

De gemeente organiseert samen met Welbions op donderdag 11 oktober vanaf 16 uur tot 20 uur een inloopbijeenkomst in De Klokstee waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen, ideeën en opmerkingen. Bestuurder Harry Rupert van Welbions vindt het een fantastische kans voor de Nijverheid. ‘Met dit extra geld kunnen we woningen aardgasloos maken en het karakter van deze mooie wijk behouden. De uitdaging is om de woonlasten van de bewoners niet te laten stijgen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de bewoners betrokken worden bij de te maken keuzes.’

Het college heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wethouder Claudio Bruggink van Duurzaamheid is dan ook erg content met dit unieke besluit. ‘In het belang van onszelf, maar meer nog van de toekomstige generaties maken wij werk van duurzaamheid als belangrijke kwaliteit van de leefomgeving. Deze toekenning biedt ons de gelegenheid om de Nijverheid echt goed aan te pakken en duurzaam te maken. De wijk krijgt een flinke upgrade én wordt aardgasloos. De eerste belangrijke stap voor Hengelo. Maar we moeten natuurlijk nog veel meer stappen zetten om overal duurzame energiebronnen te kunnen gebruiken.’

Nieuwe Energie

Hengelo is de enige gemeente in Overijssel die deze financiële impuls ontvangt. Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) gaat daarom de Nijverheid op de voet volgen. ‘Verduurzaming van bestaande woningen is een belangrijk onderdeel van de overgang naar nieuwe energie. Wij willen dit zoveel mogelijk in de wijk, en samen met de wijk doen. Maar niet elke wijk is hetzelfde. Wij zijn blij dat we nu extra geld van de minister krijgen. Uiteraard om de wijk Nijverheid in Hengelo te verduurzamen, maar ook om te leren voor de andere 255 wijken in Overijssel. Zo werken we aan aardgasvrije wijken in Overijssel, en uiteindelijk aan een energieneutraal Overijssel in 2050.’ De provincie werkt binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel nauw samen met gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, netwerkbedrijven, natuur en milieu Overijssel en de energiesector (BEON).

 

Van het gas af

Nederland wil van het aardgas af. Het Rijk heeft de deadline op 2050 gesteld en wil dat we duurzame energiebronnen gaan gebruiken. De gemeente Hengelo heeft nog niet alle antwoorden, maar wil wel graag de inwoners voorbereiden op deze grote verandering en daarover nadenken en informatie ophalen. Daarom is deze zomer een stadsbrede campagne en website gelanceerd over dit onderwerp (www.hengeloaardgasvrij.nl): “Aardgasvrij, wij zijn er bij!”  De weg naar aardgasvrij wordt een immense operatie en heeft veel impact op inwoners en bedrijven. Alle gemeenten in Nederland moeten van de landelijke overheid voor 2021 een warmteplan maken. In zo’n warmteplan staat op welke manier we in Hengelo van het gas af willen. In de Nijverheid wordt daar dus alvast een begin mee gemaakt. Ook worden er vanaf 1 juli geen omgevingsvergunningen meer voor nieuwbouw op aardgas verleend.

GO-Duurzaam

BEON informatieblad-alternatieven-cv-ketel Het programma GO-Duurzaam heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de plannen voor Nijverheid. In dit programma werken BEON en Pioneering nauw samen voor het ontwikkelen van alternatieven voor aardgas. De samenwerking ontvangt steun vanuit EFRO, het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op:
– Nieuwe Energiedag Oost-Nederland 1 november met veel voorbeelden over hybride oplossingen voor een duurzame warmtevoorziening
– kijk in de handleiding warmteplannen voor gemeenten van RVO
– technische alternatieven voor gasketel