De Enschedese wijk Roombeek wordt door warmtebedrijf Ennatuurlijk gekoppeld aan het meest duurzame warmtenet van Nederland. Afvalenergiebedrijf Twence levert hiervoor de duurzame warmte. Recent is de WKK, die tot nu toe dienst deed voor de energievoorziening van de wijk, hiervoor verwijderd uit de Stadshaard in Roombeek en kan het koppelen van de wijk Roombeek aan de warmtebaan in gang gezet worden.

Fases

Het aanleggen van de unieke Warmtebaan is gestart in april 2018 en bestaat uit meerdere fases. Fase 2 is begin 2020 afgerond en betreft het tracé vanaf de Oldenzaalsestraat, waarbij de leidingen richting de Stadshaard in de wijk Roombeek zijn aangelegd. De aangrenzende gemeentelijke panden zoals het Wilminktheater, Muziekcentrum en Stadskantoor worden ook aangesloten op de Warmtebaan.
Van april tot oktober 2020 is fase 3 van de aanleg van de Warmtebaan in uitvoering. Hierbij wordt vanaf de Stadshaard in Roombeek de Warmtebaan verder uitgebreid naar de omliggende wijken. Uniek aan deze energievoorziening is dat hiermee voor 50% van de stad duurzame warmte beschikbaar komt!