Twence start in het eerste kwartaal van 2022 met de bouw van de installatie, waarmee jaarlijks maar liefst 100.000 ton CO2 wordt afgevangen en hergebruikt. De COkan bijvoorbeeld worden omgezet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder) om rookgassen te reinigen. Of naar vloeibare COvoor het beter laten groeien van planten in kassen. De installatie gaat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 in bedrijf.

Twence is in de regio één van de grootste uitstoters van CO2 en heeft derhalve een belangrijke rol in de reductie. Jaarlijks stoot Twence ongeveer 250.000 ton CO2 uit van fossiele oorsprong. Door deze CO2 via een nieuw te bouwen grootschalige installatie af te vangen en te hergebruiken, draagt Twence in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot en daarmee ook aan de klimaatdoelstellingen.

Versnellen duurzaamheidsambities EZK

Het Ministerie van EZK heeft een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld van 14.3 miljoen euro. Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius: “De installatie waarin Twence investeert is innovatief en grootschalig. Dit zorgt de komende jaren voor een forse verlaging van de CO2 uitstoot. En Twence geeft hiermee een goed voorbeeld aan andere grote bedrijven in de industrie.”. Dat is belangrijk: de afval- en energiesector heeft de verplichting vanuit het klimaatakkoord om de CO2-uitstoot met jaarlijks 1,1 miljoen ton te reduceren.

Hoe wordt CO2 afgevangen?

Na verbranding van niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval in de afvalenergiecentrales ontstaan rookgassen. Deze worden gereinigd en ontdaan van CO2. De CO2 gaat dus niet door de schoorsteen naar buiten, maar wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld als natriumbicarbonaat (bakpoeder) of als vloeibare COin de glastuinbouw.

Het afvangen van CO2 is niet nieuw voor Twence. In 2014 werd op het Twence-terrein in Hengelo de eerste installatie ter wereld geïntroduceerd die CO2 afvangt uit de rookgasreiniging en omzet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder). Dit natriumbicarbonaat gebruikt Twence om de rookgassen in de meest moderne afvalenergiecentrale te reinigen. In 2020 zette Twence een volgende stap met de bouw van een kleinschalige CO2-afvanginstallatie, die CO2 vloeibaar maakt voor toepassing voor plantengroei in de glastuinbouw. Door de toepassing van CO2 van Twence hoeven tuinders zelf geen CO2 te produceren uit aardgas.

Grootschalige CO2-afvang

“We hebben door onze kleinschalige CO2-afvanginstallatie, door intensieve samenwerking met kennisinstituten als TNO en universiteiten en door deelname in nationale en internationale onderzoeksprojecten als Horizon 20201, ACT-CCS2 en MOOI3 veel ervaring opgedaan. Nu zijn we toe aan de volgende stap: de bouw van de grootschalige installatie die 100.000 ton CO2 per jaar kan afvangen”, zegt Marc Kapteijn, algemeen directeur bij Twence. “Dit geeft ons ook de mogelijkheid om vloeibare CO2 op termijn niet alleen aan de glastuinbouw te leveren, maar tevens toe te passen in andere sectoren, zoals in de levensmiddelenindustrie, voor mineralisatie van bouwmaterialen, binnen de chemie of als biobrandstof. Met de installatie draagt Twence bij aan een CO2-neutrale omgeving.”

Grootste duurzame energieproducent in de regio

Twence wekt energie op uit niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval en is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Jaarlijks produceert Twence 688 GWh warmte en 370 GWh elektriciteit. Dat is genoeg om 62.500 huishoudens een jaar lang te voorzien van warmte en 135.800 huishoudens een jaar lang van elektriciteit. Wat voorheen als afval werd gezien, is nu dus een bron van energie. De CO2 die vrijkomt bij het opwekken van energie, zal Twence straks afvangen. Dat maakt de duurzame energie nóg duurzamer.