Als bio-warmte niet meer wordt ondersteund, zoals de SER adviseert, komen de ambities van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente in gevaar. Dit meldt een woordvoerster namens het RES-team in Tubantia. Twente heeft in haar warmteplan stevig ingezet op warmtenetten en groen gas. Eigen biomassa alleen al zou goed zijn voor de verwarming van 140.000 woningen. “Als de subsidie wordt afgebouwd, is dat een gemiste kans voor onze energietransitie”, aldus de woordvoerster. “In het buitengebied is voldoende biomassa aanwezig vanuit regulier groenonderhoud”. In de RES wordt ervan uitgegaan dat de hoeveelheid biomassa zelfs nog kan stijgen door klimaatslim bos- en landschapsonderhoud. Ook van mestvergisting wordt veel verwacht.

In het artikel in Tubantia wordt ook nog ingegaan op de situatie bij Twence waar de BEC is omgebouwd om meer warmte te kunnen leveren aan het warmtenet. Dit wordt gezien als belangrijk alternatieve warmtebron als in de toekomst woningen van het aardgasnet gaan. Bij Twence wordt gebruik gemaakt van afvalhout afkomstig uit grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval, dat niet meer geschikt is voor hergebruik.

Lees ook:
BEON-reactie op SER-rapport: Inzet biomassa juist belangrijk voor duurzame toekomst
Bijdrage biomassa en biogas aan verduurzaming warmtevoorziening Twente
Twente streeft naar duurzame warmteregio
Meer bio-energie voor warmtenetten
Bedrijven helpen bij uitvoering warmteplan Twente
Klimaatslim bos- en landschapsbeheer