Nederlandse bedrijven die actief zijn in biovergisters hebben het meeste kans in de transportsector, dat stelt althans de Rabobank in het rapport ‘Toekomst van biogas: Van laagwaardige input naar hoogwaardige output’. De Rabobank concludeert dat de wereldwijde markt voor biogas aan het transformeren is. Biogaswinning uit agrarische producten zoals mais staat onder druk en er vindt een verschuiving plaats naar winning uit agrarische reststromen. Voor Nederlandse biovergisters valt onder huidige randvoorwaarden maar beperkte groei te realiseren. De grondstofkosten zijn hiervoor te hoog geworden en de opbrengsten van groene stroom en groen gas te laag. Het gas vloeibaar en geschikt maken als brandstof voor transport biedt voor de langere termijn betere kansen volgens de bank. Het rapport is hier te raadplegen.

Via: Biobased Economy Magazine