Stoom van afval- en houtverbranding gaat eerst naar de Twentse zoutproductie, wordt aangevuld met stoom van de houtolie fabriek (op de achtergrond), vervolgens gaat restwarmte naar bedrijven met vloerverwarming en een ander deel wordt met een super warmtepomp op temperatuur gebracht voor het warmtenet in de stad. Een geweldig concept. Mooier kun je de biomassa- en warmtecascades niet krijgen. Lovende woorden daarom in het landelijke blad van Warmtenet.