KIWA Gastec (Apeldoorn) is toegetreden tot het cluster. Zij is daarmee de eerste Gelderse partij binnen het samenwerkingsverband. Wat de KEMA is op electriciteitsgebied, is KIWA Gastec op gasgebied. Het bestuur ziet Gastec als uiterst waardevolle partij voor met name de biogas en groengas activiteiten van het cluster.