Om voldoende groen gas in Twente op te wekken, pleit Rene Venendaal voor een aparte categorie mono-mestvergisters. Deze moet het voor 60% van de boeren aantrekkelijk maken om hun mest te vergisten. René Venendaal is kwartiermaker voor mestvergisting in Noordoost Twente. Hij heeft onlangs zijn eindrapport uitgebracht.

De huidige SDE++ categorie voor mestvergisting is alleen interessant voor hele grote boeren. Dat zijn er maar een enkele in Overijssel. Om het ook voor het merendeel van de melkveehouderijen aantrekkelijk te maken, zou er een aparte categorie gecreëerd moeten worden. Het rapport verwijst daarbij naar de CBS verdeling van het aantal koeien en melkveehouderijen. Een bedrag van 12 cent netto per kWh zou de vergoeding moeten zijn, volgens berekeningen van Energiefonds Overijssel. Hiermee is het mogelijk om de vergisters met elkaar te verbinden met een biogasleiding om centraal groen gas op te wekken.

De kwartiermaker is tot deze conclusies gekomen na analyse van de Noord-Deurningen hub waarop zes mestvergisters zijn aangesloten. De marges zijn daar veel te klein voor een gezonde businesscase. Partijen hebben grote moeite om kosten dekkend te krijgen, wat leidt tot grote spanningen. Een betere vergoeding is daarom nodig voor de uitrol van dit systeem over heel Twente.

Het pleidooi van Twente sluit goed aan bij het pleidooi voor duurzame landbouw (zie plaatje), de RES-Twente en het pleidooi dat landelijk wordt gevoerd voor betere tarieven onder leiding van de Friesland Campina en de Biogasbrancheorganisatie (BBO).

Groen gas uit mestvergisting is nog belangrijker dan gedacht om groen gas doelstellingen te halen. Uit een recent onderzoek van BTG/RVO blijkt dat vergassing pas laat resultaten oplevert (zie Bandbreedte Groen Gas in 2030).