Overal ter wereld zijn grote hoeveelheden onbenutte biomassa, die fors kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening en bovendien een begin kunnen maken met een werkelijke biobased economy. Voorwaarde daarvoor is dat boeren en verwerkers overal ter wereld de biomassa-restanten omzetten in zogeheten biomassa-commodities, ofwel gemakkelijk te verhandelen eenheden van uniforme halffabricaten die uit veel verschillende soorten biomassa gemaakt kunnen worden, zo betoogt biomassa-onderzoeker Wolter Elbersen van Wageningen Food & Biobased Research. Lees hier zijn volledige artikel.