Cogas Duurzaam gaat beginnen met de realisatie van een 500 kW houtcentrale in de Muziekwijk in Zwolle. Het project is ontwikkeld samen met de woningstichting SWZ. De ketel wordt gebouwd door KARA uit Almelo en levert straks warmte aan ruim 300 woningen.

Houtketel in de Muziekwijk

In opdracht van de Zwolse woningstichting SWZ realiseert Cogas Duurzaam een warmte-opwek- en warmteleveringssysteem in de Muziekwijk te Zwolle. De geleverde warmte dient duurzaam opgewekt te worden. Na realisatie van het gehele systeem, exploiteert Cogas Duurzaam het systeem voor een periode van dertig jaar. Het project bestaat uit het ontwerpen, aanleggen en exploiteren van het duurzame warmteopwek- en warmteleveringssysteem in de Muziekwijk. De Muziekwijk is gelegen aan de Oostzijde van het Zwartewater en wordt begrensd door de Klooienberglaan, de Handellaan, de Schumannlaan en de Obrechtstraat.

 

Wijkverwarming

Het betreft warmte ten behoeve van ruimteverwarming en warmte voor het op temperatuur brengen van tapwater. Woningcorporatie SWZ is in 2010 gestart met de bouw van de eerste woningen in de Muziekwijk, de laatste woningen worden medio 2014 opgeleverd. Het totale project bestaat uit 332 woningen deels in het huursegment en deels in het koopsegment, er is een grote diversiteit aan woningen, zowel grondgebonden woningen als gestapelde woningen komen voor. De eerste woningen zijn voorzien van warmte dmv een tijdelijke opstelling, hier werd de warmte opgewekt dmv tijdelijke gasketels.

Vergunning

In juni 2013 is door de gemeente Zwolle aan Cogas Duurzaam de omgevingsvergunning verleend, eind augustus is de grond t.b.v. de realisatie van het energiegebouw door de gemeente aan Cogas Duurzaam geleverd. Bouwbedrijf Hegeman is reeds gestart met het bouwrijp maken het terrein, medio december 2013 is het gebouw gereed en de houtkachel volop in bedrijf en wordt er duurzame warmte geleverd aan de 330 woningen in de Muziekwijk.

Ketelhuis

Het gebouw is ontworpen met als randvoorwaarden dat het moest passen in de gebouwde omgeving en duurzaam moest zijn en dit ook uit moest  gaan stralen. Het dak bestaat deels uit zonnepanelen  aan de zonnezijde, voor de eigen elektriciteits behoefte,  en een mossedum dak aan de schaduwkant. De gevels zijn opgebouwd uit duurzame houtelementen, verder is het nodige glas toegepast om een in kijkje te kunnen geven in het gebouw. De hout voorraad container is uit het zicht aan de achterkant van het gebouw geplaatst.

Warmtenet

Er wordt een warmtenet aangelegd voor het leveren van warm water aan de Muziekwijk. De warmte wordt gebruikt voor de bereiding van warm tapwater en voor ruimteverwarming. Het systeem bestaat uit een technische ruimte met een collectieve warmtebron. Hierop is een warmtenet aangesloten die de Muziekwijk voorziet van warmte. De warmtelevering vindt plaats via een 2-pijps distributiesysteem. De hoofdleiding is van staal en de aansluitleidingen van kunststof. Bij de afnemers wordt de warmte overgedragen door middel van een afleverset. Op de afleverset is een warmtemeter geïnstalleerd. Alle leidingen zijn geïsoleerd om het warmteverlies te minimaliseren.

Techniek

De technische ruimte bestaat uit een aantal piek- en back-up ketels op gas met een totaal vermogen van 1,6 MWth, één buffervat van 30.000 liter en een houtkachel van 500 kWth van de firma KARA uit Almelo. Ook worden hier de regeltechnische installatie en de appendages in ondergebracht. De subsidie is aangevraagd voor het realiseren van de houtkachel plus regeling om zo de duurzame invulling van het warmtenet voor de Muziekwijk te realiseren. De houtkachel levert 80% van de totaal benodigde warmte. De piekvraag wordt geleverd met een gasketel. Dit is ca. 20% van de warmte. De gasketel dient ook als back-up systeem. De houtkachel wordt gevoed met snoeihout. Dit snoeihout zal worden betrokken uit de omgeving van Zwolle

Bij de afnemers worden afleversets geplaatst waarin een warmtewisselaar is opgenomen voor het bereiden van warm tapwater (hydraulisch gescheiden). Tapwater wordt aangeboden met 8 liter per minuut oftewel CW klasse 4. Bij de afnemers bevinden zich ook de aansluitingen voor verwarming. Via een warmtemeter wordt het warmteverbruik geregistreerd.

De volgende temperatuurtrajecten worden bij de afleversets aangehouden:
•    Aanvoer: 70°C
•    Retour  : 50°C