Voor de verduurzaming van proceswarmte in de industrie bestaan weinig opties. Dit wordt ook in het recente SER-advies vermeld. De toepassing van bio-energie wordt gezien als belangrijke optie in de transitieperiode de komende decennia. Het kabinet deelt dit standpunt. Hiermee zouden in Overijssel een paar honderd miljoen kuub aardgas kunnen worden gespaard. Nouryon en Friesland Campina laten zien dat het kan in Hengelo en Balkbrug. Toch gebeurt verder nog weinig in de provincie. Wat is hiervan de oorzaak? De Nederlandse Branchevereniging van Ketelleveranciers heeft dit afgelopen jaar in opdracht van BEON onderzocht en een rapport uitgebracht: “Stoom uit bioketels”.

Knelpunten en oplossingen

Uit de analyse komt naar voren als belangrijkste knelpunt het negatieve imago van biomassa naar voren. De bio-ketel als techniek heeft zelf geen negatief imago, maar heeft wel veel last van dit algemene beeld. In de aanbevelingen wordt hier veel aandacht aan besteed. NBKL geeft een aantal bruikbare suggesties. Zo wijst ze op de mogelijkheid om bedrijven volledig te ontzorgen. Ook wijst NBKL op de mogelijkheden die binnen het BEON-samenwerkingsverband bestaan voor goede ketensamenwerking om duurzaamheid en betrouwbare levering te garanderen.

NBKL heeft het rapport uitgebracht op basis van interviews en workshops die gegeven zijn in het kader van voorlichting voor de verduurzaming van de industrie. Ze voert het voorlichtingsproject samen uit met BEON-deelnemer BTG.

Programma Nieuwe Energie Overijssel

Het analyse rapport is uitgebracht onder het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017- 2023 (NEO). Dit programma verbindt en versterkt Alliantiepartners en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. BEON heeft zich in haar convenant met de provincie gecommitteerd aan de NEO-doelstellingen en wil met de andere alliantiepartners, nieuwe initiatieven in de opwekking van nieuwe energie ontwikkelen en realiseren.

Lees ook:
Brochure Stoom uit Bioketels