Twintig bedrijven en instellingen en de provincie Overijssel bundelen hun krachten om meer bio-energie te produceren.

Nico Schiphorst (voorzitter Bioenergiecluster Oost Nederland) en gedeputeerde Theo Rietkerk ondertekenden daarvoor op vrijdag 12 september een convenant. Het cluster Bioenergie Oost Nederland is in juni dit jaar opgericht en is één van de samenwerkingsverbanden voor het Energiepact Overijssel, dat mikt op 20 % duurzame energie in 2020.

In het convenant staan afspraken over:

  • het jaarlijks realiseren van projecten met een besparing op de jaarlijkse CO2 uitstoot van 20-40 kiloton CO2/jaar, dat is ca. 10-20 % van de jaarlijkse doelstelling voor Overijssel
  • de inspanningen die partijen daarvoor moeten leveren
  • de verwachte werkgelegenheidgroei in het cluster bioenergie

Bio-energie heeft een enorme potentie in Overijssel. Meer dan welke andere duurzame energiebron dan ook. De provincie denkt dat de komende tien jaar meer dan de helft van de duurzame energie uit biomassa kan komen. Zon, wind en restwarmte zouden samen voor de andere helft moeten zorgen.

Wat Overijssel bovendien bijzonder maakt is de aanwezigheid van een groot aantal organisaties die nationaal en internationaal actief zijn op bio-energiegebied. Deze partijen hebben zich nu gebundeld in het Bioenergiecluster Oost Nederland. Het is een breed gezelschap variërend van partijen voor plattelandsontwikkeling tot kennisinstellingen, ingenieursbureaus en apparatenbouwers tot grote duurzame energiebedrijven.

Door betere samenwerking willen provincie en bio-energiepartijen een aantal veelbelovende initiatieven realiseren of verder te ontwikkelen. Voorbeelden zijn:

  • de bouw van een fabriek die olie maakt uit hout in Hengelo (BTG en Stork Thermeq );
  • de bouw van groen gas generatoren, netwerken en distributiestations voor vrachtauto’s (onder meer ROVA, CCS, Saxion, Stimuland, LTO Noord en Cogas)
  • de bouw van houtboilers voor verzorgingshuizen en zwembaden (onder meer Cogas en KARA)
  • het bouwen en bedrijven van decentrale bio-energiecentrales (onder meer  HoSt, KARA, Raedthuys, Twence, BioEnergie Twente)
  • bouwen van laboratorium faciliteiten (Universiteit Twente en BTG)

De ondertekenaars verwachten dat de initiatieven zeker 100 hoogwaardige en duurzame arbeidsplaatsen gaan opleveren.

De ondertekening van het convenant heeft plaats gevonden in het Dominikanerklooster te Zwolle. Overheid en maatschappelijke partijen sloten zo een langjarig verbond voor duurzame energie op de gewijde grond van een klooster. Om de ondertekening te vieren bood het cluster aan het klooster een onderzoek aan naar de haalbaarheid van een biomassa gestookte verwarmingsinstallatie.