De Greendal vergister is een mooi voorbeeld hoe de landbouw kan verduurzamen. Dit benadrukte gedeputeerde Erik Lievers bij de opening van de Greendal vergister in Dalfsen. Warmte en elektriciteit voor het maken van voedingsstoffen voor de akkerbouw wordt opgewekt met 50.000 ton mest per jaar. Mest als grondstof voor energie en materialen. Ook worden er algen gekweekt. Die worden gebruikt als voer voor de dieren.

De eigen kippenmest vervangt de energiemais. Daarmee is toch een hoge biogasopbrengst mogelijk, zo legde Rene Cornelissen (CCS) trots uit. De Byosis stikstofstripper zorgt ervoor dat de bacteriën het naar hun zin hebben in de vergistingstanks, zo werd uitgelegd. Het was een lang traject om de installatie te realiseren. Wel 13 jaar. Huisman werd breed geprezen vanwege zijn vasthoudendheid.

Stevige subsidies moesten er komen van RVO, TKI en de provincie om risico’s omlaag te brengen. Ook van het mestinvesteringsfonds en van installatiebouwer Biogas+ is geld gekomen. De ABN Amro Bank heeft afgelopen jaar de banklening verstrekt. Er staan twee gasmotoren bij de installatie vriendelijk te ronken, met een capaciteit van 0.8 respectievelijk 1.6 MWel.