De gemeenteraad van Hengelo heeft ingestemd met het plan. De twee warmtebedrijven Ennatuurlijk en Alliander gaan de kar verder trekken. Marcel Elferink is blij dat het gelukt is. Nu kunnen plannen doorgaan en is hij van een lastig dossier bevrijdt. Er moet een backbone worden aangelegd die de warmte van Akzo Nobel gaat transporteren naar de stad. De aanbesteding wordt (weer) in gang gezet. “Als dat lukt, wordt Hengelo, de hotspot van bio-energie” aldus de wethouder. Er is 7 miljoen euro aan subsidie ter beschikking gesteld door het Rijk en de provincie. Hij krijgt nu tijd om zich bezig te houden met verduurzaming van de gebouwde omgeving in het kader van het Nieuwe Energie Programma Overijssel.