De verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) gaat komend kalenderjaar van start en zal slechts 1 openstellingsronde kennen. De subsidieronde is in september en kent een budget van circa 5 miljard euro.

Dat heeft minister Wiebes gemeld bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De leden van de Tweede Kamer hadden diverse vragen gesteld naar aanleiding van de begroting.

Staatssteunprocedure

Een deel van de vragen ging over de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) die per 1 januari 2020 verbreed wordt naar de SDE++. Toch heeft de minister voor eind maart nog een eenmalige subsidieronde oude stijl aangekondigd van de SDE+-regeling waarbij er een budget zal zijn van minimaal 1,5 en maximaal 2 miljard euro.

In 2020 zullen bedrijven volgens Wiebes ook voor het eerst een aanvraag kunnen doen voor de nieuwe, verbrede variant van de regeling; de SDE++. De minister meldt hierover tegen de Tweede Kamer het volgende: ‘De SDE++-regeling (verbrede SDE+) wordt in september volgend jaar opengesteld met een verplichtingenbudget van circa 5 miljard euro. Bedrijven kunnen daarmee al in 2020 een aanvraag doen voor de SDE++. Op dit moment wordt de regeling verder uitgewerkt, wordt de staatssteunprocedure volledig doorlopen en bereidt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de openstelling van de regeling voor. Overigens is de voorbereidingstijd ook nodig voor marktpartijen die een aanvraag willen doen.’

CO2-opslag en e-boilers

Voor de SDE+-regeling was er dit jaar nog een budget van 10 miljard euro beschikbaar. Daarmee wordt de subsidiepot dus gehalveerd, terwijl er een groot aantal nieuwe technieken wordt toegevoegd aan de regeling. Over de uiteindelijke vormgeving van de nieuwe regeling zal Wiebes de Tweede Kamer in het voorjaar van 2020 informeren. Daarbij zal hij onder meer gebruikmaken van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat gevraagd is om advies uit te brengen over CO2-reductiemaatregelen in de industrie, zoals carbon capture and storage (ccs, CO2-opslag) en elektrische boilers (e-boilers) voor de SDE++ 2020.

Bron: Solarmagazine