Bio-energiepartijen willen scholen, bedrijfsterreinen en procesindustrie helpen om hun warmtevoorziening te verduurzamen. Daar zien ze de beste toepassing van biomassa. Bij procesindustrie kun je meters maken, scholen zijn belangrijk voor de educatie. Op 30 maart kwamen bio-energiepartijen uit de hele keten bijeen geweest om na te denken over het nieuwe energiebeleid van Overijssel. BEON is kernpartner van de provincie en is trekker van het thema hernieuwbare energie. Ze wil daarbij nauw samenwerken met twee andere thema’s: die voor de industrie en die voor de lokale initiatieven.