Wierden wekt duurzame energie op met biomassa en zon

De gemeente Wierden wil samen met de inwoners de gemeente duurzamer maken. Meer gebruik van schone bronnen van energie en duurzamere grondstoffen. Voor nu en voor later. Het gebruik van duurzame opgewekte energie levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatverbetering. Sinds kort is het gemeentehuis volledig gasloos! De oude verwarmingsinstallatie is vervangen door twee pelletkachels die branden op pellets die van snoeihout uit de eigen gemeente wordt gemaakt.

Hybride oplossing

De pelletkachels zijn niet de enige duurzame vorm van energieopwekking waar de gemeente voor kiest voor de enrgievoorziening van haar gemeentehuis. Ook het dak ligt vol met zonnepanelen. Wethouder Kortenhoeven is erg blij met deze ontwikkelingen, Hij plaatste dit bericht dan ool op zijn persoonlijke kanalen.

Foto’s: Wethouder Kortenhoeven