Tijdens de Bio-energiedag van 3 november is door Astrid Pap van de Provincie Overijssel het stimuleringsloket biogas officieel geopend. Bij het biogasloket kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van biogas. Vragen zoals; past een biogasinstallatie wel binnen mijn bedrijfsvoering of welke voor- en nadelen heeft het produceren van biogas voor mijn organisatie; kunnen worden beantwoord door het loket. Daarnaast biedt het loket de mogelijkheid om kennis en ondersteuning te bieden bij een biogasscan.

Het biogasloket is een initiatief van de Provincie Overijssel, Projecten LTO Noord en Cornelissen Consulting Services (CCS). Al deze partijen dragen ook actief bij aan het Bio-energiecluster Oost-Nederland.

Het loket is te bereiken via de website http://www.loketbiogas.nl.