‘Je kunt niet overal nee tegen zeggen’

De biomassa-sector in Oost-Nederland ondertekende donderdagmiddag in Utrecht het Klimaatakkoord, samen met voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad. Maar de Sociaal Economische Raad adviseerde toch te stoppen met biomassa? Hoe zit dat dan?

Met niet-aflatende energie zet Enschedeër René Venendaal zich in voor de biomassasector. De voorzitter van het Bio-energie Cluster Oost-Nederland (Beon), waarbij 25 partijen zijn aangesloten, had donderdagmiddag weer een mediamoment. Deze keer met Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad dat het Klimaatakkoord produceerde.

 

CO2 en fijnstof

De krabbel van Venendaal onder het Klimaatakkoord lijkt een lange neus in de richting van de SER, die juist adviseerde te stoppen met biomassa. Biomassa zou geen alternatief zijn voor traditionele met olie en gas opgewekte energie. Want óók biomassacentrales stoten CO2 en fijnstof uit. Bovendien worden, bijvoorbeeld in de Baltische staten, gezonde bossen gekapt waarmee Nederlandse biomassacentrales worden gestookt.

 

Geen lange neus

Van een lange neus van de Twente biomassabranche -bedrijven als HoST (Enschede), Kara Energy (Almelo), Jalo Biopellets (Almelo) – is echter geen sprake, zegt Venendaal. Zelf is hij directeur van BTG in Enschede, een bedrijf dat biomassacentrales ontwerpt en ontwikkelt. Wat de SER óók adviseerde, is biomassa voorlopig in te blijven zetten als brandstof voor zwaar transport en lucht- en scheepvaart. Sterker, de SER zou graag meer tempo zien in de ombouw naar elektrische vrachtwagens en de ontwikkeling van synthetische kerosine, gemaakt uit duurzame energie en CO2.

 

Hoogwaardige biomassa

Juist die ‘hoogwaardige’ biomassa als duurzame energiebron is één van de toepassingen waarin Oost-Nederland zich wil onderscheiden. René Venendaal zelf was bijvoorbeeld de geestelijke vader van de Hengelose pyrolysefabriek Empyro, waar hoogwaardige pyrolyse-olie wordt geproduceerd uit houtvezels en bermgras. De olie kan bijvoorbeeld de zeer vervuilende scheepvaartolie vervangen. Empyro is eigendom van Twence.

 

Botsing met Twentse aspiraties

Toch botst het SER-advies wel degelijk ook met de Twentse aspiraties om afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. „De inzet van biogrondstoffen voor warmte voor gebouwen moet worden afgebouwd”, luidt de ondubbelzinnige boodschap. De SER pleit ervoor biomassa zo veel mogelijk te gebruiken voor ‘slimme’ toepassingen en minder als ‘simpele’ verbrandingsstof.

 

Stadsverwarming

Juist de ‘simpele’ toepassing van biomassa speelt in regionale plannen voor de energietransitie een grote rol. Voor de verwarming van duizenden huizen zetten de Twentse gemeenten in op stadsverwarming, die in belangrijke mate biomassa als brandstof heeft. Afvalverbrander Twence wil een warmtenet met vertakking vanaf de Boeldershoek naar Almelo en Enschede aanleggen. De biomassa-installatie van  Twence op Boeldershoek wordt gestookt met hout…

 

Te kort door de bocht

Het SER-advies om te stoppen met hout als brandstof van biomassacentrales noemt Venendaal ‘te kort door de bocht’. „Laagwaardige groenstromen uit landschapsonderhoud ter vervanging van aardgas – bijvoorbeeld in een warmtenet – is de meest hoogwaardige toepassing”, zegt Venendaal. Ook zijn volgens hem vaak geen alternatieven voor duurzame warmteopwekking voorhanden of te kostbaar. Hij waarschuwt daarom dat bij een algehele ban op biomassa, de Twentse duurzaamheidsambities niet tijdig gehaald worden.

 

Niet overal ‘nee’ tegen zeggen

Ed Nijpels kent te Twentse plannen en weet dat er ook groenstromen worden gebruikt voor het verwarmen van woningen: „Je kunt niet overal ‘nee’ tegen zeggen als je van het aardgas af wilt en er verder nog onvoldoende alternatieven zijn”, zegt hij. „Uiteindelijk beslist de politiek wat er wel en niet mag op het gebied van biomassa. Daarover doe ik geen uitspraken. Het kabinet is aan zet.”

 

Bron: Tubantia 20-08-2020

Lees ook:

Nuance in het SER-advies
Brief aan de Stas Stientje van Veldhoven_SER-advies
BEON-reactie op SER-rapport: Inzet biomassa juist belangrijk voor duurzame toekomst